Strategievorming als leerproces: ‘Leren en excelleren’ 

De professionals van SPIRE sturen naar een proactieve opstelling in de strategievorming: de leiding moet zelf de toekomst van de organisatie maken. Het gaat hier om het ontwikkelen én onderhouden van een gedeelde visie en ambitie. Strategisch management richt zich op de capaciteiten van de organisatie zelf: op (creatieve) mogelijkheden, kernvaardigheden, ambities, zingeving, waarden, ondernemerschap. De concurrentiestrijd zal niet alleen om marktaandeel, maar ook om klantaandeel gaan. ‘Vooruitziendheid’ – inzicht in dominante trends in de omgeving, in de bedrijfstak en in de factoren die de nieuwe concurrentieruimte bepalen – is bepalend. Echter, het vermogen om de gekozen strategie uit te voeren is net zo belangrijk als het ontwikkelen van de missie, visie en strategie zelf.