De volgende stap...
Natuurlijk blijft het niet bij een leuk verhaal of een inspirerende bijeenkomst. Wij ondersteunen onze workshops en trainingen graag met concrete tools en checklists, die ervoor zorgen dat uw medewerkers de opgedane kennis ook echt in actie kunnen omzetten.

De volgende stap...

Natuurlijk blijft het niet bij een leuk verhaal of een inspirerende bijeenkomst. Wij ondersteunen onze workshops en trainingen graag met concrete tools en checklists, die ervoor zorgen dat uw medewerkers de opgedane kennis ook echt in actie kunnen omzetten. 


Van niet-klantgericht naar klantgericht

Wil je buiten winnen, dan moet je binnen beginnen. Klantgericht werken is een strategische keuze. Om van een niet-klantgerichte een klantgerichte organisatie te worden, moeten op veel terreinen veranderingen in een organisatie worden doorgevoerd. Hierbij speelt aandacht voor het menselijke aspect een cruciale rol als eerste stap op weg naar een succesvolle verandering. Centraal staat het begrijpen van de klant en vervolgens het intern beleid klantgericht vormgeven. Veel organisaties willen klantgericht zijn, maar doen nauwelijks onderzoek naar wat hun klant eigenlijk wil.

Klantgerichtheid is een voorwaarde voor succesvol gebruik van CRM.

CRM is een containerbegrip waar iedereen iets anders onder verstaat. Klantgericht ondernemen is veel duidelijker, maar laat ook ruimte voor de vraag hoe klantgericht dat nu werkelijk zou moeten zijn. De beste manier om met uw directie of Management Team alle neuzen dezelfde kant op te krijgen is een training of workshop klantgericht ondernemen.