Bekwaamheid × Bereidheid = Competent
'Kennis haal je uit boeken, ervaring uit de praktijk'


Competentieontwikkeling

Veel organisaties sturen niet alleen op resultaten (wat), maar ook op gedrag en houding (hoe) van de medewerker. De gedachte is dat als de medewerker de juiste houding heeft en het gewenste gedrag laat zien, de resultaten vanzelf volgen. Kerncompetenties van de organisatie moeten worden vertaald naar de benodigde kennis, vaardigheden, persoonlijkheid en motivatie van medewerkers. We spreken ook wel over competentiemanagement. De praktijk laat zien dat met competentiemanagement goede resultaten te behalen zijn en wel op de volgende terreinen:

  • Prestaties. Door concreet te maken wat van medewerkers wordt verwacht in termen van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en motivatie, worden de prestaties verbeterd.
  • Personeelsbeleid. Door een optimale afstemming tussen de verschillende personeelsinstrumenten ontstaat concreet beleid.
  • Communicatie. Verbetering treedt op door te spreken over concrete waarneembare zaken.
  • Ontwikkelingsmogelijkheden. Medewerkers binden en boeien aan de organisatie door goede ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.
  • Inzet. Flexibele inzet van medewerkers wordt bereikt door los te komen van het ‘functiedenken’. Iedereen is namelijk medewerker klantenzorg!’